1. Home
  2. Docs
  3. 3D-modellen geschikt maken voor Expivi
  4. Naamgeving

Naamgeving

De naamgevingsconventie is gebaseerd op verschillende achtervoegsels.
Het achtervoegsel “Categorie” geeft een vraag aan. Objecten die antwoorden/ opties zijn voor die vraag gebruiken het achtervoegsel “Optie”.

Bijvoorbeeld om een configuratiehiërarchie voor een tafel te maken we zouden we de “breedte” vraag kunnen stellen. De naam van het knooppunt zou dan ” widthCategory ” worden. Een paar antwoorden zou 150 cm, 200 cm en 250 cm breed kunnen zijn. De namen van de knooppunten die de geometrievariaties bevatten zouden dan “150cmOption”, “200cmOption” en “250cmOption” zijn.

Wanneer u een categorie heeft die het materiaal van een object definieert, kan het zeer arbeidsintensief worden om een optie voor elke materiaalkeuze te maken. Als de werkelijke geometrie van het object met het materiaal niet veranderd, kun je de benaming van de materiaalgroep gebruiken.

De benaming van materiaalgroepen is ” Mat_xxx_e “.

Als u een tafel heeft met meerdere houtmaterialen, kunt u het tafel model onder een groep plaatsen met de naam “tableMaterialMat_wood01_e”. De “wood01″ -groep wordt een container waar u meerdere materialen aan kan toevoegen in de configurator.

Het is niet nodig om geometrie te dupliceren als een optie vereist om geometrie te verplaatsen. Plaats de geometrie in een groep met het achtervoegsel ” OffsetNode ” en dan je kunt u de offsets maken in de configurator.

In dit geval moet chassisgeometrie aangepast worden naar boven om de veel grotere monstertruck banden te passen. Alles dat geplaatst is onder de offset groep zal worden verplaatst volgens de regels die aangemaakt kunnen worden in de configurator.

In Maya zijn dubbele namen toegestaan, zolang ze niet dezelfde ouder delen. Het is geen probleem als de gebruikte software geen dubbele namen toestaat. De configurator zal nog steeds namen herkennen zoals “xxxOption1” of “xxxOption.001” als opties en zal ze correct in de hiërarchie weergeven.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?