1. Home
  2. Docs
  3. 3D-modellen geschikt maken voor Expivi
  4. Om te beginnen

Om te beginnen

Dit is een handleiding met praktische tips voor het exporteren van 3D-modellen naar de configurator. Het doel van de handleiding is om richtlijnen te geven voor wat bekend staat om goed te werken met de configurator. De workflow is gemaakt met Autodesk Maya. Het is bedoeld om compatibel te zijn met verschillende soorten 3d-software, maar in sommige delen kan de terminologie anders zijn. Bij secties in de handleiding waar bekende verschillen bestaan, zullen ze worden aangepakt.

Maak een mapstructuur voor het huidige project met ten minste een submap voor texturen. Dit wordt gedaan om het gebruik van relatieve structuurpaden toe te staan ​​zodat ze automatisch worden geassocieerd met materialen tijdens de export.

Exporteren naar de configurator werkt het beste met het formaat filmbox (.fbx). Als het exportdialoogvenster een keuze biedt in de versie van de fbx- exporteur, kies dan de versie 2014/2015 of 7.4 deze staan erom bekend het beste te werken. FBX wordt gebruikt omdat het de scènehiërarchie, afvlakking en de materiaaltoewijzingen behoudt. De Collada (.Dae) en .OBJ- indeling zijn ook acceptabel.

De 3D-scène moet op meters worden ingesteld, zodat 1 eenheid = 1 meter is. Dit kan soms gecorrigeerd worden tijdens de export naar fbx. Aangenomen wordt dat de Y+ as wordt gebruikt voor omhoog en dat de Z+ as de voorkant is. Voor export heeft het de voorkeur dat objecten gecentreerd zijn met x en z = 0 en dat de onderkant van het model rust op y = 0.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?