1. Home
  2. Docs
  3. Backend
  4. Product & Configuratie
  5. Configureer materials

Configureer materials

Ieder onderdeel van het 3D bestand bestaat uit meerdere onderdelen waarop meerdere materials moeten kunnen aangepast worden, daar wordt een material group voor aangemaakt. Alle materials die in de material group zitten kunnen worden uitgekozen om op geselecteerde 3d onderdelen toe te passen.

Om de juiste materials binnen iedere groep te zetten ga je naar material groups. Vanuit de graph worden hier de groepen aangemaakt.

(Ook kun je hier eventueel zelf een groep toevoegen door op ‘add group’ te klikken, hier kun je een groep naam invullen. Klik op ‘confirm’ om de groep aan te maken of op ‘cancel’ om te annuleren.)

Om materials toe te wijzen aan een groep:
1. Selecteer je het notitie pictogram bij de groepsnaam
2. Pas hier onderstaande info aan in de ‘General’ tab:

  • Name: De naam kan altijd aangepast worden
  • Group ID: Deze hoeft in principe niet meer te worden aangepast, die is vanuit de graph automatisch overgenomen
  • SKU: Hier kun je eventueel een SKU invullen

(Voorbeeld: als je model onderdeel is van een material groep node met de naam “coffeeTableMat_wood01_e’’, dan is “coffee Table” de naam en “wood01” de Group ID.)
3. Klik op ‘Update changes’ om de veranderingen op te slaan, of op ‘discard’ om de veranderingen niet op te slaan
4. Ga naar tabblad ‘materials’, hier vind je de materials die toegewezen zijn aan de groep

5. Klik op ‘Assign material’, hier vind je de complete library van materials die eerder gecreëerd zijn in een venster
6. Hier kun je ook een bepaalde folder met materials selecteren of zoeken op materials en/ of folders in het zoekveld
7. Klik op de material die je toe wilt voegen
8. Klik op ‘select’, hiermee wordt de material toegevoegd aan de groep


Je kunt zoveel materials als je wilt toevoegen aan een groep
9. Selecteer vervolgens het vakje bij ‘default’ om de default material te selecteren (dit houdt in dat deze material als eerste gebruikt en getoond wordt in het 3D model)
Wanneer er geen default is toegewezen, wordt de eerste in de lijst gebruikt als default.


10. Klik op het notitie pictogram bij Edit om een material een SKU te geven

11. Geef bij het veld SKU de naam die je wilt gebruiken
12. Om deze toe te voegen klik je op ‘confirm’, om af te breken klik je op ‘cancel’

Deze SKU wordt gebruikt in het ‘pricing’ systeem om aan te geven welke material bij een bepaald onderdeel hoort. Dit wordt dan een combinatie van het gekozen onderdeel met de material die gekozen is.

Je kunt ook alle materials die toegevoegd zijn aan een groep, kopiëren naar een andere groep. Zo kunnen de materials die in de ene groep gekozen kunnen worden, ook in de andere groep gekozen kunnen worden. Volg daarvoor onderstaande stappen:
1. Klik op de ‘copy’ knop

2. Selecteer bij ‘From’ de map met de materials die je wilt kopiëren
3. Selecteer bij ‘To’ de map waarnaar je de materials wilt kopiëren
4. Klik op ‘Copy’ om te bevestigen, of op ‘cancel’ om te annuleren

Ook kun je alle materials weer verwijderen uit een groep door op ‘delete all’ en daarna op ‘confirm’ te klikken (als je dit toch niet wilt klik je op ‘cancel’)

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?