1. Home
  2. Docs
  3. Backend
  4. Product & Configuratie
  5. Configureer product met model tree

Configureer product met model tree

Er zijn twee manieren om je 3D model voor te bereiden. De eerste manier is dat je de configuratie van het model binnen de editor vanuit de model tree doet. De andere manier is dat je tijdens het tekenen de configuratie in de model tree van het 3D object al opzet.

Belangrijk is dat alle objecten op dezelfde plek zijn getekend. Dus beide types staan in het middelpunt van het tekenprogramma. Het is dus niet zo dat het ene type links en het andere type rechts komt te staan. De types worden gemaakt op het punt waar ze gevisualiseerd moeten worden, zodat wanneer er gewisseld wordt tussen de verschillende types, deze op dezelfde plek getoond worden.

De kolom aan de rechterkant van het tekenprogramma is ook de model tree.

In deze documentatie gaan we uitleggen hoe je de configuratie binnen de editor, met de model tree, kunt opzetten. We gebruiken hiervoor een voorbeeld met twee verschillende pot types. Voor het opzetten van de configuratie in het 3D tekenprogramma zelf en het volgen van de workflow om de model tree daarvoor op te zetten en de configuratie automatisch te importeren verwijzen we je door naar een andere documentatie.

Na het importeren van een 3D model bij ‘Imports’, kun je bij het tabblad ‘model tree’ een overzicht krijgen en de configuratie goed te zetten. Aan de linkerkant zie je een tabel met de model tree. Dit is eigenlijk de boom van alle objecten die in de 3D tekening verwerkt zitten.

Voordat je begint is het belangrijk om de juiste unit te selecteren, hier selecteer je de unit die gebruikt is bij het maken van de tekening. Wanneer de verkeerde unit is geselecteerd kan het zijn dat er geen beeld is, dat het beeld te klein is of dat er andere problemen ontstaan met het verder gaan met de configuratie. Je kunt de juiste unit selecteren in de keuzebalk Units, hier kun je kiezen uit m, cm, mm, ft of in.

In ons voorbeeld gebruiken we 2 types, Type 1 en Type 2. Deze kun je uitzetten of weer aanzetten door op het oogje te klikken. Als je deze uitzet, is dit type niet zichtbaar.

Door aan de linkerkant in de model tree op het onderdeel te klikken, wordt dit onderdeel omcirkeld in de tekening.

Je kunt dit ook andersom doen, door in het product op het onderdeel te klikken. Dan wordt dit onderdeel in de model tree geselecteerd.

Met de linkermuisknop kun je het product roteren en met de rechtermuisknop kun je het product verplaatsen. En met de midden muisknop kun je in- en uitzoomen.

Opzetten configuratie

Met het inhouden van de CTRL knop en te klikken op nodes kun je meerdere nodes tegelijk selecteren. Één of meerdere nodes kun je makkelijk verplaatsen of onder een andere node plaatsen.

Klik op de 3 puntjes naast de node om een nieuwe node onder de node toe te voegen (append), de node aan te passen (edit) of te verwijderen (delete).

Vanuit de model tree, in het tekenprogramma (uit ons voorbeeld), zijn ook de camera en de lamp geïmporteerd. Deze hebben we niet nodig, dus die kunnen we verwijderen met de delete knop.

Nu houden we een RootNode, Type 1 node en Type 2 node over. Nu moet je hiervoor eigenlijk een keuze gaan maken waarin ik tussen deze 2 types als klant kan selecteren. Dus het opzetten van de vraag welke type pot wil je hebben.

Maak een nieuwe node aan (Question):
1. Klik op de drie puntjes naast de RootNode
2. Ga naar ‘Append’
3. Selecteer ‘Question’
4. Hierna komt er een nieuw scherm om in te vullen

  • Selecteer make new item (om een nieuwe question/vraag aan te maken) of selecteer een bestaande question/vraag
  • Enter value: Geef een naam (zoals onderstaand voorbeeld)

5. Klik op ‘Add node’ om deze aan te maken of op ‘dismiss’ om te annuleren
Vervolgens is de node ‘Pot type’ in het systeem toegevoegd. Deze kun je gemakkelijk verplaatsen door deze naar de juiste plek te slepen. In het voorbeeld dat we hieronder gebruiken hebben we deze naar boven (onder RootNode) geplaatst. Vervolgens plaatsten we de nodes ‘Type 1’ en ‘Type 2’ hieronder, om deze als keuze voor de klant weer te geven.

Hier komt nu onder ‘Pot type’ ‘Caution’ te staan, het systeem herkent dus een probleem. Om te zien wat het probleem is, kun je hier met je muis op gaan staan. In dit geval is dat ‘(-)No options found under category. Dit betekent dat er geen opties gevonden zijn onder de category (of question).

Het systeem verwacht namelijk dat options (answers) onder een category (question) komen te staan. Type 1 en Type 2 zijn ingedeeld onder deze node. Het systeem weet echter nog niet dat dit options zijn. Dit kun je als volgt aanpassen:
1. Ga naar de puntjes naast de node (Type 1)
2. Klik vervolgens op ‘Edit’

3. In het tabel dat tevoorschijn komt (zie bovenstaande afbeelding) selecteer je vervolgens bij type: ‘Answer’
4. Selecteer bij Node ID ‘Make new item’
5. Vervolgens vul je de naam in bij ‘Enter value’ (zoals onderstaand voorbeeld ‘Type 1’)

6. Klik op ‘Apply’ om de veranderingen door te voeren. Klik op ‘Dismiss’ om te annuleren

Vervolgens is het type node aangepast in option, zoals je ziet in onderstaand voorbeeld:

7. Doe vervolgens hetzelfde voor de andere opties, zoals Type 2

Nu hebben we een configuratie gemaakt voor de variatie van de 2 pot types. Met de aan/uit knop naast de node kun je zien welk type gekozen is, wanneer 1 type aanstaat, staat de andere sowieso uit. Zo zie je op onderstaand voorbeeld dat Type 1 aanstaat (groene knop) en Type 2 uit staat. Het type dat aan staat is het type dat wordt weergegeven.

Op deze manier kun je eindeloos variaties maken onder ieder type dat gekozen kan worden. Onder iedere option kun je weer een andere vraag aanmaken. Op deze manier wordt de optie dus weer verder gepersonaliseerd.

Een nieuwe node toevoegen

1. Klik op de 3 puntjes naast de node waaraan je een onderdeel wilt toevoegen
2. Klik op Append
3. Klik op het gewenste onderdeel dat je toe wilt voegen (Question, Answer, Mat-group, Offset, Part-sku, Node)

4. Vul het popup scherm in
5. Klik op ‘Add node’ om de node toe te voegen of op ‘Dismiss’ om te annuleren
6. Vervolgens kun je de node naar de juiste plek slepen

Naam aanpassen

Om de naam aan te passen kun je met je muis over de naam heen te gaan. Hierna kun je of op het notitie icoontje klikken, of dubbelklikken op de naam van de node. Daarna kun je in het veld de naam aanvullen of helemaal vervangen. Druk op enter om de naam op te slaan.

De volgende stap is dat je bij de buitenkant van de pot de material kunt veranderen, dit is de ‘outershell’ bij ieder pot type. We willen hier één vraag hebben voor welke material je wilt dat de buitenkant van de pot is. En we willen het zowel bij type 1 als bij type 2 veranderen. We willen dus bij beide types van de pot de vraag hebben welke material je wilt hebben. Zoals bijvoorbeeld de opties plastic en keramiek. De outershell node staat dus voor de buitenkant van de pot.

Klik op het plusje bij de outershell node en je ziet het 3D model hiervan, deze staat als een mesh, maar willen we veranderen naar een material group. Deze worden daarna ook geëxporteerd naar- en terug te vinden in het tabblad ‘material groups’

1. Klik op de 3 puntjes bij de outershell node
2. Klik op edit
3. Pas onderstaande info aan:

  • Verander het type, door hier ‘material group’ te selecteren
  • Node ID: selecteer make new item als je hier een nieuw bestand voor aan wilt maken
  • Enter value: geef de groep een naam (deze naam is de naam die gebruikt wordt bij de material groups)
  • Node name: vul hier de naam in van de node (dit is de naam van de attribute die voor deze material wordt aangemaak)

4. Klik op ‘apply’ om de aanpassingen door te voeren (dismiss om te annuleren)

Hierna wordt het label van de outershell node aangepast van ‘mesh’ naar ‘matgroup’

Wil je dat type2 dezelfde opties krijgt voor de outershell, dan doe je bij dit onderdeel hetzelfde, maar in plaats van een nieuw item te creëren, selecteer je een bestaande groep (die je bij type 1 hebt aangemaakt). Je hoeft dus geen nieuwe groep aan te maken.

Zo zijn dus alle materials die je bij type 1 kunt kiezen ook toegepast kunnen worden op type 2. Wanneer er bij material groups dus een aanpassing wordt gedaan in het onderdeel van Type 1, dan wordt dit bij Type 2 automatisch overgenomen in de meshes.

Op deze manier hebben we eigenlijk een configuratie aangemaakt met een variatie tussen 2 verschillende types en het selecteren van de materials voor de buitenkant van de pot.

Om deze configuratie op te slaan klik je op ‘save changes’. Daarna wordt de ‘Generate configuration’ knop klikbaar en wordt de configuratie doorgevoerd in alle andere tabs (Graph, attributes, components, etc.).

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?