1. Home
  2. Docs
  3. Backend
  4. Product & Configuratie
  5. Opzetten business rules

Opzetten business rules

Hierin bepalen we de logica voor bepaalde condities. Hoewel er voor de configuratie van een product niets geprogrammeerd hoeft te worden, omdat dit vanuit de graph allemaal gegenereerd wordt, kan het zijn dat er alsnog bepaalde regels nodig zijn, namelijk de business rules. Alle rules en condities kunnen via dit systeem opgezet worden.

Om een nieuwe rule toe te voegen, klik je op Add rule, vervolgens kun je bij Name een naam invullen. Je kunt bij description eventueel een beschrijving invullen. Klik vervolgens op Confirm, waardoor een nieuwe rule aangemaakt wordt. Je kunt meerdere rules toevoegen. Om een rule verder te bepalen klik je deze open. Het rules systeem werkt op basis van een flow chart.

Bij Edit begin je altijd met een Broadcast, dit wordt gebruikt bij een verandering. Vervolgens wordt er bij Checks een controle gedaan op de Broadcast, bij Actions wordt vervolgens een actie vastgesteld.

Een rule aanmaken

Om een rule aan te maken selecteer je bij Broadcast eerst een van de opties (Option, Question, Step, Material group, Input, UI Click, Scene Init, Scene Built). In ons voorbeeld werken we nu met een option, deze optie selecteren we dus in het menu.

Een tegeltje met Option changed wordt nu toegevoegd in de flowchart. Voor deze aanpassing moet nu een check gedaan worden, hierbij is het belangrijk dat de juiste check met de Broadcast gecombineerd wordt. Je kunt bij de Broadcast Option, namelijk geen Question Check toevoegen. Je kunt bij deze option namelijk alleen Options of Active options toevoegen. Dit geldt ook voor de andere Broadcasts en Checks, deze moeten hetzelfde onderwerp hebben.

We voegen nu bij Checks de Check Options toe. Ook daarvan wordt een tegeltje toegevoegd. Deze verbinden we met elkaar door te klikken op het tegeltje van Option changed en te slepen naar het tegeltje Check options en daar op te klikken.

Om de eigenschappen van de Check options te zien en aan te passen, klik je op het tegeltje daarvan. Vervolgens klik je op Add check.

Door daarbij het type (in dit geval type => type 2) te selecteren kun je een bericht geven wanneer een klant dit type selecteert.

Je kunt nu dus een actie verbinden aan de keuze. Dus wanneer een klant type 2 kiest wil je daar een actie aan vastzetten. Dit doe je door bij Actions de juiste te selecteren. Hierbij heb je verschillende keuzes. In het voorbeeld gaan we een alert, dus een berichtgeving toevoegen. Bij Actions gaan we daarvoor naar Messages en selecteren vervolgens Alert. Daarna wordt een tegeltje met Show alert toegevoegd. Vervolgens verbind je de Yes (Ja, type 2 is hierbij gekozen) of No (Nee, type 2 is niet gekozen) in het Check options tegeltje met Initiate in het Show alert tegeltje.

Door te klikken op het tegeltje van show alert, krijg je de eigenschappen daarvan te zien. Bij Value kun je het bericht invullen dat je wilt weergeven.

Het gevolg hiervan is wanneer een klant in dit geval type 2 selecteert, het bericht meteen weergegeven wordt. Na deze wijzigingen op te slaan door op Save changes te klikken, kun je dit zelf bekijken of controleren in de Preview.

Je kunt door gebruik te maken van de rules ook bijvoorbeeld het zicht aanpassen, door de plaatsing van de camera aan te passen. Zo kun je bijvoorbeeld instellen dat, wanneer een ander type geselecteerd wordt, het perspectief verplaatst. Wanneer je dit camerabeeld al hebt ingesteld, kun je deze meteen gebruiken, anders moet je eerst terug naar Showcase om de camera positie toe te voegen.

Je maakt een nieuwe rule aan en geeft deze een naam. Selecteer bij Broadcast weer Option en bij Checks selecteer je weer Options, verbind deze vervolgens weer met elkaar en open de check options. Selecteer nu bij Options het type, in ons voorbeeld is dat type 2

Ga vervolgens bij Actions naar select -> camera, waarna het tegeltje Select camera toegevoegd wordt. Daarna verbind je de Yes bij Check options met Initiate bij select camera.

Bij camera list selecteer je dan Camera – Top (of de camera view die je wilt gebruiken) en klik op Save changes. Ga naar Preview om te zien of deze wijzigingen correct zijn opgeslagen en hoe de klanten dit te zien krijgen.

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?