1. Home
  2. Docs
  3. Configuratie
  4. Materials
  5. Depth & Light Maps

Depth & Light Maps

Diepte:
Beide opties kunnen het beste aan worden gelaten.

Dieptetest: indien aangevinkt, wanneer een mesh met het materiaal wordt weergegeven, wordt een controle per pixel uitgevoerd om te bepalen of de pixel de dieptetest van de engine doorstaat. Standaard is de test dat de pixel een z-diepte moet hebben kleiner dan of gelijk aan wat zich al in de dieptebuffer bevindt. Met andere woorden, het net is alleen zichtbaar als er niets voor staat. Als dit niet is aangevinkt, wordt de mesh gerenderd ongeacht wat zich al in de dieptebuffer bevindt.

Diepte schrijven: indien aangevinkt, wanneer een mesh met het materiaal wordt weergegeven, wordt zijn diepte-informatie weggeschreven naar de dieptebuffer. Dit zorgt ervoor dat wanneer volgende objecten worden gerenderd, ze met succes op diepte kunnen worden getest tegen de andere objecten die met dit materiaal zijn gemaakt.

Lightmaps:
Op het tabblad met Lightmaps kunt u een AO-maps toevoegen om schaduwen of een lightmap om highlights te maken. Voor de maps kunt u een .jpg met een resolutie van 1024×1024 gebruiken. Gebruik de intensiteit om te wijzigen hoe sterk de kaarten worden weergegeven.

Beide kaarten gebruiken de tweede UV-set voor het herhalen van texturen. Voor een volledige uitleg hierover ga naar Texturen en UV’s

Was this article helpful to you? Yes No

How can we help?